Telefon: 0 346 816 2224 Belgegeçer: 0 346 816 2223 zarayo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tanıtım

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü öğrencilerine uygulamaya yönelik dersler vererek güçlü alt yapının yanında uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip, araştırmacı, analitik düşünen finans denetim ticaret ve sanayi sektörlerin ihtiyaç duyduğu, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen ,üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilği teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uyğulamalı olarak ticaret ve sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uzman personeli yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmek edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

 

 OKULUMUZ HAKKINDA

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek ve ilgili alanlarda akademik çalışma yürütmek amacıyla kurulmuştur. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu fakültelerden ayıran en önemli özellik eğitim verilen alanlarda mesleki uygulamalara ağırlık verilmesidir. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümleriyle öğretime başlamıştır.

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek artan 21. yüzyıl finans piyasalarına:

·         Üretken
·         Analitik düşünce yapısına sahip
·         Araştırmacı
·         Yeniliklere açık
·         Teorik alt yapıya hakim
·         Uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip
·         Rekabetçi
yönetici adayları ve nitelikli uzman yetiştirmektir.
 

VİZYONUMUZ

misyonumuzu canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

       

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir