Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü öğrencilerine uygulamaya yönelik dersler vererek güçlü alt yapının yanında uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip, araştırmacı, analitik düşünen finans denetim ticaret ve sanayi sektörlerin ihtiyaç duyduğu, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen ,üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilği teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uyğulamalı olarak ticaret ve sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uzman personeli yetiştirmektir.

OUR MISSION

 

The Banking and Finance, Insurance and Risk Management departments within our school,  provide practical lessons to students;  besides having a strong infrastructure, they have the knowledge of the application, researchers, analytically-minded financial supervision, and they have universal human values ​​and insights that are needed by the trade and industry sectors, equipped, positive thinking, productive, participatory, research and problem solving, compatible with himself and his environment, adhering to Atatürk's principles and reforms, owning the indispensable institutions of our secular and democratic republic, knowing computer technology and knowing the technologies, knowing foreign languages, theoretically and appropriately. and to train expert personnel needed by the industry sectors.

 

VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmek edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

 

OUR VISION

 

To educate graduates who are open to innovations required by our age, have free and scientific thinking, are educated, cultured, respectful to law,who can  think, produce, discuss, develop their talents, can contribute to the economy efficiently in the production environment that adopts teamwork and compete globally.

 

 

 OKULUMUZ HAKKINDA

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek ve ilgili alanlarda akademik çalışma yürütmek amacıyla kurulmuştur. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu fakültelerden ayıran en önemli özellik eğitim verilen alanlarda mesleki uygulamalara ağırlık verilmesidir. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümleriyle öğretime başlamıştır.

Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Abdullah KAYA

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ÇINA

Yüksekokul Sekreteri 

İbrahim GÖKSEL

ABOUT OUR SCHOOL

 

Cumhuriyet University Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences was established in order to train specialists to be employed in the fields of Banking and Finance, Insurance and Risk Management and to carry out academic studies in related fields. The most important feature that distinguishes Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences from the faculties is the emphasis on professional practices in the fields of education. Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences started its education in the 2011-2012 academic year with the departments of Banking and Finance, Insurance and Risk Management.

School Director

ASSOC.  PROF. ABDULLAH KAYA

Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences

School Director

Vice Director of Vocational School

Asst. Dr. Lect. BENGÜ ÇINA

Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences

Vice Director of Vocational School

School Secretary

 SCHOOL SECRETARY İBRAHİM GÖKSEL

Zara Veysel Dursun School of Applied Sciences

School Secretary

 

مهمتنا

 

يوفر قسم الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإدارة المخاطر في مدرستنا للطلاب خلفية عملية ومعرفة عملية. إن التفكير والإنتاجية والتشاركية والقادرة على البحث وحل المشكلات ، والمتوافقة مع نفسه وبيئته ، والتمسك بمبادئ وإصلاحات أتاتورك ، ستكون المؤسسات التي لا غنى عنها في جمهوريتنا العلمانية والديموقراطية ، وسادة تكنولوجيا الكمبيوتر وعلم تكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبية والتجارة النظرية والعملية وتدريب الكوادر المتخصصة التي تحتاجها القطاعات الصناعية.

 

رؤيتنا

 

هدفنا هو تثقيف الخريجين منفتحون على الابتكارات التي يتطلبها عصرنا ، ولديهم تفكير حر وعلمي ، وتعليمهم ، وثقافتهم ، واحترامهم للقانون ، والتفكير ، وإنتاج ، ومناقشة ، وتطوير مهاراتهم ، والمواءمة مع المجتمع والتنافس على الصعيد العالمي ، والمساهمة في الاقتصاد بكفاءة في بيئة إنتاج تعتمد على العمل الجماعي.

 

 

حول مدرستنا

 

تم إنشاء كلية ويسل دورسون بزارا للعلوم التطبيقية بجامعة جمهورية لتدريب الموظفين المتخصصين الذين سيتم توظيفهم في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإدارة المخاطر وإجراء الدراسات الأكاديمية في المجالات ذات الصلة. الميزة الأهم التي تميز مدرسة زارا فيسيل دورسون للعلوم التطبيقية عن الكليات هو التركيز على الممارسات المهنية في مجالات التعليم. بدأت كلية ويسل دورسون بزارا للعلوم التطبيقية التدريس في العام الدراسي 2011-2012 مع أقسام البنوك والمالية والتأمين وإدارة المخاطر