Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek artan 21. yüzyıl finans piyasalarına:

·         Üretken
·         Analitik düşünce yapısına sahip
·         Araştırmacı
·         Yeniliklere açık
·         Teorik alt yapıya hakim
·         Uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip
·         Rekabetçi
yönetici adayları ve nitelikli uzman yetiştirmektir.
 

OUR MISSION

 

21st century financial markets that are becoming globalized and increasingly competitive,

Productive

Has analytical mindset

Researcher

Open to innovation

Master the theoretical infrastructure

Has information hardware for application

competitive

To train executive candidates and qualified experts.

 

VİZYONUMUZ

misyonumuzu canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.
 

OUR VISION

 

In order to make our mission alive and dynamic, it is to create a corporate culture that has the spirit of teamwork, aiming to learn lifelong, by following the innovations in our national and international expertise.

 

مهمتنا

هو التدريب المرشحين التنفيذيين والخبراء المؤهلين الذين

مثمرون

 والمتفكرون التحليلي

والباحثون

والمفتوحون على الابتكار

والمسيطرون على الخلفية النظرية

والمجهزون بالمعلومات الموجهة نحو التطبيق

والمتنافسيون

لأسواق المالية العالمية والعولمة المتزايدة التنافس

 

 

رؤيتنا

 

مهمتنا هي خلق ثقافة مشتركة بروح من العمل الجماعي ، تهدف إلى التعلم مدى الحياة من خلال متابعة الابتكارات الناشئة في خبراتنا الوطنية والدولية من أجل جعل رسالتنا حية وحيوية.