Genel Tanıtım


MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü öğrencilerine uygulamaya yönelik dersler vererek güçlü alt yapının yanında uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip, araştırmacı, analitik düşünen finans denetim ticaret ve sanayi sektörlerin ihtiyaç duyduğu, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen ,üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilği teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uyğulamalı olarak ticaret ve sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uzman personeli yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmek edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

 

 

 

 OKULUMUZ HAKKINDA

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek ve ilgili alanlarda akademik çalışma yürütmek amacıyla kurulmuştur. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu fakültelerden ayıran en önemli özellik eğitim verilen alanlarda mesleki uygulamalara ağırlık verilmesidir. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık ve Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümleriyle öğretime başlamıştır.

Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özcan IŞIK

Yüksekokul Sekreteri 

İbrahim GÖKSEL

 

 

Yukarı