Misyon - Vizyon


MİSYONUMUZ

küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek artan 21. yüzyıl finans piyasalarına:

·         Üretken
·         Analitik düşünce yapısına sahip
·         Araştırmacı
·         Yeniliklere açık
·         Teorik alt yapıya hakim
·         Uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip
·         Rekabetçi
yönetici adayları ve nitelikli uzman yetiştirmektir.
 

 

 

VİZYONUMUZ

misyonumuzu canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.
 

.

 

 

 

Yukarı